Dokuz Adım Ortak Sağlık Güvenlik Birimi

Telefon Numaralarımız

Sağlık Personeli Süre Hesaplama

Sağlık Personelini Ayda Kaç Saat Çalıştırmakla Yükümlüsünüz?

Çalışan Sayınız :

Şirketinizin Tehlike Sınıfı

Süre (Saat)

Az Tehlikeli
Tehlikeli
Çok Tehlikeli


Diğer Sağlık Personeli Süre Hesaplaması Nasıl Yapılıyor?

Sağlık Personeli çalışma süreleri 20 Temmuz 2013 Tarih Ve 28713 Sayı İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik'in "sağlık personeli çalışma süreleri" adlı 19. maddesine göre yapılır.

Bu maddeye göre,

MADDE 19 – (1) Diğer sağlık personeli, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar:

a) 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli veya tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına yılda en az 35 dakika.

b) Diğer işyerlerinden;
1) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 6 dakika.
2) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 9 dakika.
3) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 12 dakika.Şirketlerin tehlike sınıfları 26 Aralık 2012 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Listesi Tebliği'ne göre belirlenir.