Dokuz Adım Ortak Sağlık Güvenlik Birimi

Telefon Numaralarımız

Hakkımızda

İş Sağlığı, tüm mesleklerde çalışanların sağlıklarını sosyal, psikolojik ve fiziksel olarak en üst seviyede tutmak, çalışma şartlarını ve üretim araçlarını sağlığa uygun hale getirmek, çalışanları zararlı etkilerden koruyarak işin ve işçinin birbirine uyumunu sağlamak üzere kurulmuş bir tıp dalıdır. İş Güvenliği ise işçilerin iş kazalarına uğramalarını önlemek amacı ile güvenli çalışma ortamını oluşturmak için alınması gereken tedbirler dizisine denir.

İş sağlığı ve iş güvenliği, son yıllarda kulağımızın aşina olduğu, birçok talihsiz olayda karşımıza çıkan ve artık hayatımızın her alanında farkındalık yaratan iki terimdir. Bu terimlerin tanımını ILO, SGK, ÇSGB gibi ulusal ve uluslararası kuruluşlar farklı kelimelerle yapmıştır. Bizim için iş sağlığı ve güvenliği ise, bütün çalışanların ruhsal ve fiziksel açıdan “sağ-salim” evlerine dönebilmeleridir.

Bu amaçla kurulan Dokuz Adım OSGB; Adana merkezli faaliyet alanında: Kayseri, Niğde, Mersin, Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye şehirlerine de hizmet vermektedir.


AMACIMIZ

  • Proaktif yaklaşımla iş yerlerinde riskleri, meydana gelebilecek kazaları ve meslek hastalıklarını tespit ederek, iyileştirme planları hazırlamak, gerekli tedbirleri alarak, uygulamaları takip etmek, kaza ve meslek hastalıklarını önlemek
  • İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) yönünden takibi gerekli olan dokümantasyonu hazırlamak ve işverene vermek
  • İşverenlerin yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için danışmanlık hizmetlerini vermek
  • İşyerlerinde “Güvenlik Kültürü”nün oluşturulması için gerekli eğitimleri planlamak ve uygulamaları takip etmek
  • İşyerlerinde bulunan makine, ekipman ve aletlerin teknik periyodik kontrollerini planlayıp takip ederek makine, ekipman ve aletlerinin güvenliklerini sağlamak ve bunlardan kaynaklanacak iş kazalarını önlemek
  • Meydana gelmiş veya gelebilecek ciddi iş kazaları sonrasında danışmanlık hizmeti vermek

MİSYONUMUZ

İş Sağlığı ve Güvenliği bilincinin oluşması amacıyla, sunduğu hizmetten ödün vermeden, uzman kadro, bilgi ve teknolojiyi birleştirerek kurumlara gerekli desteği sağlamak, hizmet kalitesiyle tercih edilen Ortak Sağlık Ve İş Güvenliği Kurumu özelliğini sürdürmek.

VİZYONUMUZ

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinde bilgi ve tecrübesini paylaşarak uzman kadrosu ile verdiği eğitimlerle kurumlarda sağlıklı ve güvenli çalışma ortamını oluşturmak, Kanun ve yönetmeliklere uygun bilgi, deneyim ve teknolojinin en iyi şekilde birleştirildiği çalışma hayatının en önemli konusu olan iş sağlığı ve güvenliğine bilimsel katkı sağlamak, Ülke çapında referans kabul edilen lider Ortak Sağlık ve İş Güvenliği Hizmetleri kurumu olmak.

Tüm işyerleri için;

ZORUNLU RİSK ANALİZİ

Detaylı bilgi için lütfen bizi arayın.