Dokuz Adım Ortak Sağlık Güvenlik Birimi

Telefon Numaralarımız

Duyurular

KANUNLAR

  4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu
İndirmek için tıklayın
  6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
İndirmek için tıklayın
  4817 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun
İndirmek için tıklayın
  4857 Sayılı İş Kanunu
İndirmek için tıklayın


TÜZÜKLER

  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğü
İndirmek için tıklayın
  Grev ve Lokavtlarda Mülki İdare Amirlerince Alıncak Önlemlere İlişkin Tüzük
İndirmek için tıklayın
  Hakeme ve Resmi Arabulucuya Başvurma Tüzüğü
İndirmek için tıklayın
  İş Kolları Tüzüğü
İndirmek için tıklayın


YÖNETMELİKLER

  Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin Yönetmelik
İndirmek için tıklayın
  Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği
İndirmek için tıklayın
  Alt İşveren Yönetmeliği
İndirmek için tıklayın
  Asgari Ücret Yönetmeliği
İndirmek için tıklayın


TEBLİĞLER

   4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununa Göre İşyeri Sendika Temsilcilerinin Seçilmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ
İndirmek için tıklayın
  15/05/2005 Tarihi İtibariyle Kamu Görevlileri Sendikalarının ve Konfederasyonlarının Üye Sayılarına İlişkin Tebliğ
İndirmek için tıklayın
  4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
İndirmek için tıklayın