Dokuz Adım Ortak Sağlık Güvenlik Birimi

Telefon Numaralarımız

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Danışmanlığı

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi nedir?

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi, müşteri beklentilerini karşılayan ürünü/hizmeti üretmek ve daha önemlisi sürekliliğini sağlayarak rekabet üstünlüğü yaratmak isteyen kuruluşlar için vazgeçilmez kalite yönetim sistemidir.

Firmanın organizasyonel yapısından müşterilerinin memnuniyet seviyesine, toplanan verilerin analiz edilmesinden süreçlerin etkin yönetimine, iç denetimlerden ürün tasarımına, satınalmadan satışa kadar pek çok noktada kalite yönetim sistem koşullarını belirler.

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Standardı ilk hali 1987 yılında yayınlanmıştır, bu tarihten itibaren dünyada en çok ilgi duyulan ve uygulama alanı bulan uluslararası standart haline gelmiştir.

ISO 9001:2008 standartı, 8 Kalite Yönetim Prensibine dayanmaktadır:

1-) Müşteri Odaklılık:
Şirketler müşterileri ile varolduklarına göre onların şimdiki ve gelecekteki ihtiyaçlarını anlayarak beklentilerinin de ötesinde hizmet verme anlayışı benimsenmelidir.

2-) Liderlik:
Şirket hedeflerine ulaşmak için gereken iç dinamikleri yaratmak ve şirket çalışanlarına yön göstermek için yönetimin liderliğine ihtiyaç vardır.

3-) Çalışanların Katılımı:
Kuruluşun tüm kademelerinde çalışanlar şirketin özünü oluşturur ve tam katılımları varolan yeteneklerinin şirket yararına kullanılmasını sağlar.

4-) Proses Yaklaşımı:
İstenen sonuçlara ulaşabilmek için faaliyetler ve kaynakların proses olarak yönetilmesi gereklidir.

5-) Yönetimde Sistem Yaklaşımı:
Birbiriyle bağlantılı proseslerin bir sistem olarak ele alınması verimliliğe katkı sağlar ve amaca ulaşmayı kolaylaştırır.

6-) Sürekli İyileştirme:
Şirketin her alanda performansının artırılması kuruluşun daimi hedefi olmalıdır.

7-) Verilere Dayalı Karar Verme:
Etkin kararlar, verilerin ve somut bilgilerin analizine dayandırılmalıdır.

8-) Karşılıklı Yarara Dayalı Tedarikçi İlişkileri:
Bir kuruluş ile tedarikçileri birbirine bağlıdır ve ancak karşılıklı bir yarar ilişkisi her iki tarafa artı değer getirir.

Neden ISO 9001 ?

• Kuruluşun daha iyi yönetilmesini sağlar.
• Çalışanların kaliteye ortak olmalarını sağlar.
• Müşteri beklentilerinin daha iyi algılanmasını ve memnuniyetinin artmasını sağlar.
• Kalitesizlikten kaynaklanan kayıpları azaltır.
• Sürekli iyileştirme için bir alt yapı oluşturur.
• Ürün kalitesinin sürekliliğini sağlar.
• Müşteriyi etkileyen faaliyetlerin izlenmesini ve kontrolünü sağlar.
• Kuruluşun iç iletişimini arttırır.
• Kurumsallaşma yolunda önemli bir adımdır.
• Müşterilerde güven duygusunu arttırır.
• Ulusal ve uluslararası düzeyde kabul edilmeyi sağlar.
• Rekabet gücünü arttırır.
• ISO 9001' in bu özellikleri, tercih nedenlerinin en başında gelmektedir.
ISO 9001 KALİTE YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

Hizmetinden yararlanmak için lütfen bizimle iletişime geçin.