Dokuz Adım Ortak Sağlık Güvenlik Birimi

Telefon Numaralarımız

İSG Eğitimleri

6331 sayılı Kanunun; “Çalışanların Eğitimi” başlıklı 17 inci maddesinde yer alan “İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar” hükmü, uygulamanın ayrıntısı ise 15/05/2013 tarihli ve 28648 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik’de yer almaktadır.

Eğitimin Amacı:

6331 Sayılı kanun kapsamında çalışanları İş Sağlığı ve Güvenliği konularında bilgilendirerek, bu alandaki hataları minimuma indirmek ve daha güvenli bir çalışma ortamı sağlamaktır.

Eğitim İçeriği:

• İş Sağlığı ve Güvenliği Nedir?
• İş Sağlığı ve Güvenliğinin Amacı
• Ülkemizde İş Sağlığı ve Güvenliği
• Yasal Mevzuat İle İlgili Bilgiler
• Çalışanların Yasal Hak ve Sorumlulukları
• Genel İş Sağlığı ve Güvenliği Kuralları
• Tehlikeli Davranışlar ve Durumlar
• İşyerindeki Tehlike Kaynakları
• İş Kazaları, Meslek Hastalıkları ve Nedenleri
• Kaza, Yaralanma, Hastalıktan Korunma Prensipleri ve Teknikleri
• İş Ekipmanlarının Güvenli Kullanımı
• Kişisel Koruyucu Donanımlar
• Uyarı İkazları ve İşaretleri
• Kimyasal, Fiziksel ve Biyolojik Maddelerle Ortaya Çıkan Riskler
• Ekranlı Ekipmanlarla Çalışma
• Temizlik ve Düzen
• Termal Konfor Şartları
• Ergonomi
• Yangın ve Yangından Korunma
• Resimlerle İş Kazaları
İSG EĞİTİMLERİ

Hizmetinden yararlanmak için lütfen bizimle iletişime geçin.