Dokuz Adım Ortak Sağlık Güvenlik Birimi

Telefon Numaralarımız

İşyeri Hekimliği Süre Hesaplama

İşyeri Hekimini Ayda Kaç Saat Çalıştırmakla Yükümlüsünüz?

Çalışan Sayınız :

Şirketinizin Tehlike Sınıfı

Süre (Saat)

Az Tehlikeli
Tehlikeli
Çok Tehlikeli


İşyeri Hekimi Süre Hesaplaması Nasıl Yapılıyor?

İşyeri Hekimi çalışma süreleri 20 Temmuz 2013 Tarih Ve 28713 Sayı İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik'in "işyeri hekimi çalışma süreleri" adlı 12. maddesine göre yapılır.

Bu maddeye göre,

MADDE 12 – (1) İşyeri hekimleri, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar:
a) 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına yılda en az 25 dakika.

b) Diğer işyerlerinden:
1) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 4 dakika. 2) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 6 dakika. 3) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 8 dakika.Şirketlerin tehlike sınıfları 26 Aralık 2012 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Listesi Tebliği'ne göre belirlenir.